Månadens pryl
Kan du gissa vad det är utan att läsa beskrivningen?

Detta är hjälm m/37 inredning 1. Samma hjälm som majoriteten av de svenska gossarna bar under beredskapstiden.

Veckans Pryl